WWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZ о проектеучастие в проектеконтакты
WWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZWWW.AUTOMIR.BIZ
WWW.AUTOMIR.BIZ
подписка на новости
МЕНЮ
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
запчастей
автомобилей
  СЕЙЧАС В ПРОДАЖЕ
- автомобили
- мототехника
- другие товары
  КАТАЛОГ ФИРМ
- официальные дилеры
- автосалоны
- автомагазины
- услуги (ТЮНИНГ, СТО)
- автозаправки
- автомойки
- автошколы
- страховые компании
выставочные компании
печатные издания
добавить фирму
  ДАI
ПДД
полезно знать
информация к размышлению
нормативные документы
- тест на знание ПДД
  СТАТЬИ И СОВЕТЫ
- обзоры и тест-драйвы
- автомобиль года
- история AUTO
- самоделкин
- летят "утки"
- мысли вслух
- советы бывалого new!
- полезно знать new!
- юмор new!
- женщина на дороге
  ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
- автомобили
- гаражи
- места на стоянке
- разное
добавить объявление
СТАТИСТИКА
автомобилей в базе: 15229
автомобилей в продаже: 3520
автозапчастей в базе: 760263
автозапчастей в продаже: 55267
автофирм в каталоге: 1989
СООБЩЕНИЕ АДМИНУ

СЧЕТЧИКИ
bigmir)net TOP 100 Рейтинг@Mail.ru

Сайт оптимизирован:
разрешение - 1024х768
браузер - IE 4.0 и выше
дай
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ЗАКОН УКРАїНИ "ПРО ЗАХИСТ НАЦіОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ВіД ДЕМПіНГОВОГО іМПОРТУ" NEW!
назад
 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про
захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту" щодо процедурних питань
антидемпінгового розслідуванняВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про захист національного
товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65; 2000 р., N 24,
ст. 186; 2003 р., N 37, ст. 300) такі зміни:

1. Статтю 1 після пункту 13 доповнити новим пунктом такого
змісту:

"14) країна імпорту - Україна".

У зв'язку з цим пункти 14-27 вважати пунктами 15-28.

2. Частину першу статті 5 після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:

"Членами Комісії є Голова Комісії, його перший заступник,
заступники та посадові особи органів виконавчої влади".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. У статті 7:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Ціни, що встановлюються між асоційованими сторонами (між
контролюючою стороною і підконтрольною їй) або сторонами, які
уклали компенсаційну угоду, можуть не вважатися цінами, що
практикуються у звичайних торговельних операціях, і можуть не
використовуватися для визначення нормальної вартості тільки у
разі, якщо не встановлюється, що такі ціни не впливають на
взаємовідносини сторін";

у пункті 2 частини восьмої слова "вищими за питомі витрати"
замінити словами "нижчими за питомі витрати".

4. У статті 9:

у пункті 2 частини восьмої слово "реальну" замінити словом
"фактичну";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. У разі якщо товар імпортується в країну імпорту не з
країни походження, а з країни експорту, експортна ціна цього
товару може порівнюватись з ціною на внутрішньому ринку цієї
країни експорту. Однак у разі якщо товар перевозиться транзитом
через країну або такий товар не виробляється у країні експорту,
або для нього відсутня порівняльна ціна в країні експорту,
порівняння може здійснюватись із ціною в країні походження
товару".

5. У статті 10:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Щодо обсягу демпінгового імпорту розглядається, чи мало
місце значне зростання демпінгового імпорту чи то в абсолютних
показниках, чи відносно виробництва або споживання відповідних
товарів в Україні.

Щодо впливу демпінгового імпорту на ціни подібного товару
розглядається:

1) чи були ціни на товар, що є об'єктом демпінгового імпорту,
нижче цін на подібний товар;

2) чи призвів демпінговий імпорт до зниження цін на подібний
товар;

3) чи перешкоджав демпінговий імпорт зростанню цін на
подібний товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового
імпорту.

При дослідженні питання, зазначеного в пункті 1 частини
другої цієї статті, розглядається більше ніж один фактор із
зазначених у цій частині";

абзац десятий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"При дослідженні питання, зазначеного в пункті 2 частини
другої цієї статті, розглядається більше ніж один фактор із
зазначених у частині п'ятій цієї статті";

в абзаці першому частини десятої слово "існування" замінити
словом "наявності";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. При винесенні висновку про те, що подальший демпінговий
імпорт у країну імпорту з країни експорту (країн експорту) є
неминучим та заподіюватиме істотну шкоду, якщо не буде застосовано
заходів для запобігання цьому, всі фактори, зазначені у частині
десятій цієї статті, повинні розглядатися сукупно".

6. Частини дев'яту і десяту статті 12 викласти в такій
редакції:

"9. У процесі антидемпінгової процедури Міністерство водночас
розглядає докази наявності демпінгу та шкоди, які містяться у
скарзі, оцінює їх достатність та обґрунтованість з метою прийняття
рішення про порушення антидемпінгового розслідування або про
відмову в його порушенні.

У разі, якщо у процесі антидемпінгової процедури Міністерство
встановлює, що докази наявності демпінгу або шкоди або
причинно-наслідкового зв'язку між ними не є достатніми для
порушення антидемпінгового розслідування, зокрема, що фактичний чи
потенційний обсяг демпінгового імпорту з країни експорту є
незначним або демпінгова маржа вважається мінімальною,
Міністерство рекомендує Комісії не порушувати антидемпінгове
розслідування та відхилити скаргу, що подається заявником
відповідно до частин першої - третьої цієї статті.

Демпінгова маржа вважається мінімальною, якщо її величина
становить менше двох відсотків експортної ціни.

Фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту з країни
експорту, як правило, вважається незначним, якщо він становить
менше трьох відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування,
в країну імпорту, якщо тільки обсяги демпінгового імпорту з країн
експорту, обсяги імпорту кожної з яких становлять менше трьох
відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування, в країну
імпорту, разом не становлять більше семи відсотків.

10. Скарга може бути відкликана заявником під час проведення
антидемпінгової процедури до порушення антидемпінгового
розслідування. У цьому разі антидемпінгова процедура припиняється,
а скарга вважається такою, що не подавалась, крім випадків, якщо
припинення антидемпінгової процедури суперечить національним
інтересам".

7. У частині десятій статті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10. Строк проведення антидемпінгового розслідування не
повинен перевищувати одного року з дня набрання чинності рішенням
про його порушення";

в абзаці другому цифри "15" замінити цифрами "18".

8. В абзаці першому частини одинадцятої статті 14 слова "та
повинен" замінити словами "та може".

9. У статті 16:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Порядок припинення антидемпінгової
процедури або антидемпінгового розслідування
без застосування антидемпінгових заходів.
Застосування остаточних антидемпінгових
заходів";

частину першу виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі, якщо у процесі антидемпінгового розслідування
робиться висновок, що докази наявності демпінгу або шкоди або
причинно-наслідкового зв'язку між ними не є достатніми для
обґрунтування продовження антидемпінгового розслідування, зокрема,
що фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту є незначним
або демпінгова маржа вважається мінімальною, Комісія за поданням
Міністерства приймає рішення про припинення антидемпінгового
розслідування без застосування антидемпінгових заходів.

Демпінгова маржа вважається мінімальною, якщо її величина
становить менше двох відсотків експортної ціни.

Фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту з країни
експорту, як правило, вважається незначним, якщо він становить
менше трьох відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування,
в країну імпорту, якщо тільки обсяги демпінгового імпорту з країн
експорту, обсяги імпорту кожної з яких становлять менше трьох
відсотків імпорту товару, що є об'єктом розслідування, в країну
імпорту, разом не становлять більше семи відсотків.

У разі, якщо у процесі антидемпінгового розслідування
Міністерство встановлює, що в окремих експортерів величина
демпінгової маржі становить менше двох відсотків експортної ціни,
антидемпінгове розслідування припиняється Комісією за поданням
Міністерства без застосування антидемпінгових заходів стосовно цих
експортерів. Ці експортери залишаються суб'єктами антидемпінгової
процедури та можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового
розслідування в процесі наступного перегляду антидемпінгових
заходів, що здійснюється відповідно до розділу V цього Закону";

у пункті 3 частини п'ятої слова "та повинен" замінити словами
"та може".

10. Абзац перший частини другої статті 17 викласти в такій
редакції:

"2. У разі, якщо вже запроваджено справляння попереднього
антидемпінгового мита та якщо Міністерством остаточно встановлені
факти наявності демпінгу та шкоди, Комісія за пропозицією
Міністерства, незалежно від того, чи буде прийматися рішення про
застосовування остаточного антидемпінгового мита, може приймати
рішення про уточнення розміру ставки попереднього антидемпінгового
мита".

11. У частині першій статті 22 слово "співробітництва"
замінити словом "співпраці".

12. Частину третю статті 23 викласти в такій редакції:

"3. У разі, якщо під час поновленого розслідування
Міністерство встановлює, що величина демпінгової маржі
збільшилася, Комісія за пропозицією Міністерства простою більшістю
голосів приймає рішення про внесення поправок до попереднього
рішення щодо застосування нової ставки антидемпінгового мита у
зв'язку з визначенням нових експортних цін. Пропозиція схвалюється
Комісією, якщо вона не вирішує простою більшістю її відхилити, у
межах одного місяця після її подання Міністерством. Ставка
антидемпінгового мита, установлена відповідно до цієї статті, не
може перевищувати удвічі ставку мита, встановлену Комісією в її
первісному рішенні".

13. У статті 28:

у частині третій:

абзац перший після слів "може бути" доповнити словами "за
пропозицією Міністерства";

у пункті 1 слова "тимчасово змінюються таким чином" замінити
словами "на ринку України тимчасово змінилися таким чином";

у пункті 3 слова "товаровиробником, були розглянуті" замінити
словами "товаровиробником до Міністерства, були враховані";

в абзаці п'ятому слово "необґрунтованим" замінити словом
"невиправданим";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Без шкоди частині шостій цієї статті Міністерство може
вимагати від органів виконавчої влади в Україні у кожній справі
подавати інформацію, необхідну відповідно до цієї статті для
ефективного контролю за застосуванням антидемпінгових заходів і за
діяльністю імпортерів, продавців та українських виробників. У
цьому разі повинні застосовуватися положення частин четвертої і
п'ятої статті 13. Будь-які дані, подані органами виконавчої влади
відповідно до цієї статті, використовуються згідно з вимогами,
встановленими частиною шостою статті 32".

14. У частині третій статті 30 слова "рішення щодо" замінити
словами "рішення про".

15. Частину шосту статті 32 викласти в такій редакції:

"6. Інформація, що одержується відповідно до цього Закону,
використовується виключно в цілях, для яких вимагається її
надання. Це положення не виключає використання інформації, що
одержується в процесі одного антидемпінгового розслідування, для
цілей порушення інших антидемпінгових розслідувань у межах того ж
самого антидемпінгового розслідування щодо товару, що є об'єктом
розгляду".

16. Доповнити статтею 36-1 такого змісту:

"Стаття 36-1. Застосування антидемпінгових заходів щодо
імпорту в Україну з країн, що розвиваються
та є членами СОТ

При розгляді скарг про застосування антидемпінгових заходів
щодо імпорту товару з країн - членів СОТ, які розвиваються,
приділяється особлива увага стану таких країн. При цьому перед
застосуванням антидемпінгового мита, яке стосується інтересів
країни, що розвивається, - члена СОТ, повинні бути розглянуті інші
можливості вжиття конструктивних заходів правового захисту,
передбаченого законодавством України".

17. У тексті Закону ( 330-14 ), крім частини другої статті 2,
статті 3, статті 4, статті 5, частини одинадцятої статті 12,
частини чотирнадцятої статті 14, абзацу другого частини другої,
частин четвертої, п'ятої статті 24, частини п'ятої статті 28,
статті 34, статті 38, слово "Україна" в усіх відмінках замінити
словами "країна імпорту" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування, крім пункту 16 розділу I, що набирає чинності з дня
вступу України до Світової організації торгівлі.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 листопада 2005 року
N 3027-IV

назад
ВХОД или -регистрация-
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НОВИНКА
наверх

Ифнормационные системы Автомобильный бизнес-портал © Design and Programming by Tenet Design Group